Lavita Charm Thủ Đức

Loại: Căn Hộ

Giá (m²): 20 - 27 tr/m²

Số block: 3

Số căn: 939

Số tầng: 20

Hoàn thành: Đang hoàn thiện

Lavita Charm Thủ Đức

Loại:

Căn Hộ

Số block:

3

Số tầng:

20

Số căn:

939

Giá (m²):

20 - 27 tr/m²

Lavita Charm được đánh giá là một trong những dự án nổi bật tại thị trường căn hộ Thủ Đức nối tiếp thành công dự án Lavita Garden được phát triển bởi chủ đầu tư Hưng Thịnh.